My presentation and CV is in Swedish. If you would like to download a presentation or a publication, please visit "Presentationer" or "Publikationer".

Introduktion

Jag föddes i Kristianstad 1965, och är nu professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Tidigare har jag arbetat bland annat som sadelmakare och platsförmedlare. Mellan 1993 och 2013 var jag aktiv vid Lunds universitet, där jag disputerade 2004. 2010 blev jag docent, och 2016 professor.

Forskning

Mina huvudsakliga forskningsområden är språkhistoria/språkförändring, formell grammatik och dialektsyntax. Under perioden 2005-2018 har jag i olika projekt utforskat bland annat subjektsutelämning och negationer, och jag har i samband med detta undersökt flera germanska språkvarieteter - men älvdalska och estlandssvenska har varit mitt främsta fokus. För att samla material har jag genomfört många dialektintervjuer, och dessutom utvecklat metoder för transkriptioner av inspelningar och för enkätstudier.

Följande externfinansierade projekt har jag deltagit i:

  • ESST (Estlandssvenskans språkstruktur), 2013-2018. Projekt finansierat av Vetenskapsrådet. Projektledare Henrik Rosenkvist. Forskare: Maia Andréasson, Eva-Liina Asu-Garcia & Susanne Schötz.
  • SveNeg (Svensk negationssyntax), 2016-2019. Projekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Projektledare Henrik Rosenkvist. Forskare: Johan Brandtler, David Håkansson & Eric Lander.
  • SveDiaSyn (Svensk Dialektsyntax). Forskare 75-100% 1/1 2005-30/10 2008. Projekt finansierat av Vetenskapsrådet. Projektledare Lars-Olof Delsing, Lund. Samarbete med NORMS/ScanDiaSyn.
  • NorDiaCorp (Nordic Dialect Corpus). Forskare/nationell samordnare för Work Package 2 (datainsamling i Sverige och Finland), anställning om 50 %, 1/5 2009-30/4 2010. Projekt finansierat av NOS-HS. Projektledare Øystein Vangsnes, Tromsø.
  • N'CLAV (Nordic Collaboration in Language Variation). Nationell samordnare, 1/1 2010-2012. Projekt finansierat av NordForsk. Projektledare Maia Andréasson, Göteborg.
  • GReNS (Referentiella nollsubjekt i germanska språkvarieteter/Germanic Referential Null subjects). Forskare 81,25% 2010-2013. Eget forskningsprojekt, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.

De olika projekten har bland annat resulterat i att data från olika svenska dialekter nu är tillgängliga i Nordic Dialect Corpus and Syntax Database, en resurs som är tillgänglig på nätet:

https://www.tekstlab.uio.no/scandiasyn/

Undervisning och handledning

Min undervisning har mest rört grammatik och språkhistoria, men jag har också undervisat i översättningsteori, semantik, akademiskt skrivande och mycket annat; mina första lärarinsatser på universitetet gjorde jag 1995. De senaste åren har jag dock undervisat tämligen lite.

Jag handleder ofta uppsatser på både grundnivå och avancerad nivå, och är också handledare för doktorander.

Populärvetenskap

Som expert i P1-programmet Språket besvarar jag gärna frågor om språk i allmänhet, men särskilt sådana som rör mina egna forskningsintressen. Under min tid i Lund (fram till 2013) deltog jag i en Fråga Lund-panel som under flera år regelbundet besökte gymnasieskolor och besvarade frågor om vetenskap, och det händer att jag håller föredrag om språk på skolor etc.

Sida ur Frost-Anders älvdalska dagbok, och bild från fältarbete om estlandssvenska 2015.

Båt vid Ormsö.

På runrunda med doktoranderna 2016.

Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång